Rabu, 02 Juli 2014

SERIUS 1/2 SANTAI :D

"PEKERJAAN PALING SIA-SIA DI DUNIA INI ADALAH MEMBERI NASIHAT KEPADA:
1.     ORANG YANG JATUH CINTA
2.     ORANG YANG SAKIT HATI
3.     PENDUKUNG CAPRES"

Semua Pernah Punya Dosa

Kita sebagai manusia tak pernah luput dari yang namanya dosa, setiap manusia pernah jatuh dan kalah oleh dirinya sendiri tergoda oleh musuh yang nyata yaitu syaitan. Manusia pilihan sekelas nabi dan rasul-pun pernah tergoda dan digoda oleh syaitan.

Musuh ini selalu tak pernha berhenti bergerak dan bekerja menjerumuskan manusia karena sebuah alasan, ya sebuah alasan. Alasan tersebut tidak lain karena sakit hati disebabkan diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam 'Alaihissalam oleh Alloh Tuhan Semesta Alam, rasa sombong yang menghinggapi karena dia tercipta dari api yang dianggapnya lebih mulia dari sekedar tanah liat.

Tapi adakah cara yang tepat jika jelaga sudah terlanjur membuat hati hitam dan kita tersadar saat gelap begitu nyata memenuhi hati ini. Cara yang pernah dicontohkan oleh uswah dan nabi kita Rasululloh Muhammad SAW kita yaitu dengan istghfar dengan kesadaraan yang penuh.

Amalan yang yang ringan dengan fadhilah yang besar, berikut manfaatnya :

1.            Menggembirakan Allah
Rasulullah bersabda, “Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir.” (HR.Bukhari dan Muslim).
2.            Dicintai Allah
Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS.al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda, “Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya, bagaikan orang yang tidak berdosa.”(HR.Ibnu Majah).
3.            Dosa-dosanya diampuni
Rasulullah bersabda, “Allah telah berkata,’Wahai hamba-hamba-Ku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang Aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepada-Ku, niscaya kalian Aku ampuni. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Aku punya kemampuan untuk mengamouni dosa-dosanya, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli (beberapa banyak dosanya).” (HR.Ibnu Majah, Tirmidzi).
Imam Qatadah berkata,”Al-Qur’an telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar.” (Kitab Ihya’Ulumiddin: 1/410).
4.            Selamat dari api neraka
Hudzaifah pernah berkata, “Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan ku masuk neraka’. Rasulullah bersabda,’Dimana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari semalam’.” (HR.Nasa’i, Ibnu Majah, al-Hakim dan dishahihkannya).
5.            Mendapat balasan surga
“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.”(QS.Ali’Imran: 135-136).
6.            Mengecewakan syetan
Sesungguhnya syetan telah berkata,”Demi kemulian-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka (masih hidup). Maka Allah menimpalinya,”Dan demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan (beristighfar) kepada-Ku.”(HR.Ahmad dan al-Hakim).
7.            Membuat syetan putus asa
Ali bin Abi thalib pernah didatangi oleh seseorang,”Saya telah melakukan dosa’.’Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi’,kata Ali. Orang itu menjawab,’Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi’. Ali berkata, ‘Bertaubatlah kepada Allah, dan jangan kamu ulangi’. Orang itu bertanya lagi,’Sampai kapan?’ Ali menjawab,’Sampai syetan berputus asa dan merasa rugi.”(Kitab Tanbihul Ghafilin: 73).
8.            Meredam azab
Allah berfirman,”Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.”(QS.al-Anfal: 33).
9.            Mengusir kesedihan
Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.”(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).
10.          Melapangkan kesempitan
Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka,”(HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).
11.          Melancarkan rizki
Rasulullah bersabda,”Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.”(HR.Ahmad, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).
12.          Membersihkan hati
Rasulullah bersabda,”Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya.”(HR.Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmidzi).
13.          Mengangkat derajatnya disurga
Rasulullah bersabda,”Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata,’Wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini?’ Allah berkata,’Karena istighfar anakmu untukmu’.”(HR.Ahmad dengan sanad hasan).
14.          Mengikut sunnah Rosulullah shallalhu ‘alaihi wasallam
Abu Hurairah berkata,”Saya telah mendengar Rasulullah bersabda,’Demi Allah, Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah (beristighfar) dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali’.”(HR.Bukhari).
15.          Menjadi sebaik-baik orang yang bersalah
Rasulullah bersabda,”Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat.”(HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim).
16.          16.Bersifat sebagai hamba Allah yang sejati
Allah berfirman,”Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang berdo’a:”Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,”(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta’at, yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah), dan yang memohon ampun (beristighfar) di waktu sahur.”(QS.Ali’Imran: 15-17).
17.          Terhindar dari stampel kezhaliman
Allah berfirman,”…Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.”(QS.al-Hujurat: 11).
18.          Mudah mendapat anak
Allah berfirman,”Maka aku katakan kepada mereka:”Mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS.Nuh: 10-12).
19.          Mudah mendapatkan air hujan
Ibnu Shabih berkata,”Hasan al-Bashri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus, ia berkata, ‘Perbanyaklah istighfar’. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering, ia berkata, ‘Perbanyaklah istighfar’. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak, ia berkata,’Perbanyaklah istighfar’. (Kitab Fathul Bari: 11/98).
20.          Bertambah kekuatannya
Allah berfirman,”Dan (dia berkata):”Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.”(QS.Hud: 52).
21.          Bertambah kesejahteraanya
Allah berfirman,”Maka aku katakan kepada mereka:”Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”(QS.Nuh: 10-12).
22.          Menjadi orang-orang yang beruntung
Allah berfirman,”Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS.an-Nur: 31). Aisyah berkata,”Beruntunglah, orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka.”(HR.Bukhari).
23.          Keburukannya diganti dengan kebaikan
Allah berfirman,”Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.al-Furqan: 70).
“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”(QS.Hud: 114).
24.          Bercitra sebagai orang mukmin
Rasulullah bersabda,”Tidak seorangpun dari umatku, yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela, dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon ampun (beristighfar) kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang Mukmin.”(HR.Ahmad).
25.          Berkeperibadian sebagai orang bijak
Seorang ulama berkata,”Tanda orang yang arif (bijak) itu ada enam. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar.” (Kitab Tanbihul Ghafilin: 67).

Wallahu a’lam bish showab..
(artikel Islami/arrahmah.com)

- See more at: http://www.arrahmah.com/kajian-islam/25-dahsyatnya-istighfar.html#sthash.bh96z0fd.dpuf

Selasa, 01 Juli 2014

Jeda yang sempat terhenti

Intermezzo

Sudah lama tidak jari-jemari lincah berlompatan diatas keyboard tuts tombol qwerty menulis mencerahkan pikiran. Rangkaian episode telah banyak terlewati, sejak di Jakarta dan pulang ke tanah yang lebih baik dengah jejak yang  baru. Semoga ini langkah awal kembali untuk kembali bekarya lebih baik lagi :)

Marhaban Ya Ramadhan

Selasa, 22 Januari 2013

Rahasia Dan Manfaat Air Kelapa Muda


Meski air kelapa kadang hanya dianggap sebagai “limbah” buah kelapa dan hanya dikenal sebagai air pelepas dahaga. Namun siapa menduga dibalik air dari buah nyiur ini tersimpan khasiat serta nutrisi luar biasa. Secara alamiah air kelapa terutama air kelapa muda mempunyai komposisi mineral dan gula yang sempurna sehingga memiliki keseimbangan elektrolit yang nyaris sempurna setara dengan cairan tubuh manusia.

RAHASIA DALAM AIR KELAPA MUDA
Air kelapa muda mengandung unsur nitrogen yang didalamnya berupa protein yang tersusun dari asam animo,seperti analin dan serin. Dibandingkan asam animo yang terdapat di susu sapi, asam animo yang terkandung dalam air kelapa ternyata lebih tinggi. Sementara unsur karbon dapat dijumpai dalam bentuk karbohidrat sederhana seperti glokosa, sokrosa, froktosa, sorbitol, inositol dan lain lainnya. Begitu pula dengan unsur mikro dalam air kelapa muda berupa mineral yang dibutuhkan sebagai pengganti ion tubuh. Itu mengapa setelah minum air kelapa muda tubuh kita akan terasa segar kembali.
Air kelapa muda juga mengandung vitamin C yang dominan, asam nikonat, asam folat, asam pantotenat, bioten serta boflavin. Tak heran jika air kelapa terkadang juga di mamfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional dan kecantikan.

MANFAAT AIR KELAPA

1. Penetral racun
Air kelapa muda berkhasiat sebagai obat berbagai jenis penyakit terutama untuk menetralkan racun dalam tubuh.

2. Mengurangi rasa panas akibar terbakar.
Caranya, campur satu sendok teh bubuk kunyit dengan air kapur sirih kemudian tambahkan air kelapa lalu oleskan pada bagian tubuh yang terluka bakar atau terkena minyak dan air panas. Rasa panas akibat terbakar pun akan segera hilang dan tidak meninggalkan bekas melepuh.

3. Menyembuhkan sakit disentri.
Jika air kelapa terutama kelapa hijau diminum secara teratur pagi dan sore hari maka penderita disentri akan cepat pulih.

4. Menyembuhkan demam berdarah.
Caranya minumlah larutan campuran air kelapa muda hijau dengan air perasaan jeruk nipis secara teratur sehari tiga kali. Akan lebih baik jika ditambahkan sedikit garam dan madu.
Itulah mamfaat dan khasiat air kelapa muda, semoga berguna bagi kita semua.

penulis sudah merasakan manfaat yang pertama atas ijin Alloh, artikel selingan saja semoga bermanfaat :D

sumber: http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2011/12/04/rahasia-dan-mamfaat-air-kelapa-muda-418616.html

Sabtu, 19 Januari 2013

Ada Sepi Yang Menggantung

api itu tak pernah padam
menyala dan pernah diam
terangi ruang rindu di setiap mimpi malam


pada jingga yang terang
terbiaskan disetiap sudut ruang


menata serpihan bayang yang bersembunyi
bersembunyi di kesepian sepi


Jumat, 18 Januari 2013

Perbedaan

ada sebuah kaitan yang begitu dalam
dalam setiap perbedaan...

meniti setiap liku dan labirin yang terbentang
kadang terburu-buru dan perlahan
dunia dalam satu atap yang sama jadi terlihat tak begitu sama

ada sebuah takdir yang tersembunyi pada satu jalan
yang diperlukan adalah jalan menemukannya dengan caraNya
untuk setiap perbedaan dalam persamaan
untuk setiap persamaan dalam perbedaan

dan kita tak pernah tau
jawaban takdir sebelum doa dan setelah berusaha

Kamis, 17 Januari 2013

Banjir 17-01-13

Ibukota tercinta mulai tegenang..
entah siapa yang mencintainya?? karena uang atau karena memang ini ibukota
ini lebih cocok diberinama Jakarta Waterpark

hujan deras dengan petir yang berderap... angin tak mau ketinggalan
hanya awan gelap bergelayut..

hanya waktu sehari gerak ekonomi mati gaya, anak-anak sekolahpun ikut libur atau meliburkan diri
istana tak lupa merayakannya, presidenpun gulung celana
walikota gelap-gelapan dikantor
daerah yang lebih tinggi pun ikut menyumbang air

evakuasi jadi tren
warga ada yang bersorak karena dapat penghasilan tambahan
semua macet, dan perahu karet jadi pahlawan

posko-posko bermunculan
menawarkan segala bantuan
ternyata kepedulian di kota ini masih ada

dan banjir datang lagi
dan apakah semua sadar untuk berbenah diri
atau hanya diam dan putus asa?

bila semua lupa
bencana hanya akan jadi bencana dan murkaNya
bila semua sadar dan ingat nama Tuhannya
bencana ini akan menjadi indah untuk perubahan
atas nama cinta dan kasih sayang